SOLO EXHIBITION

"DAI KAI TEN", 2017

at Kit gallery, Tokyo