SOLO EXHIBITION
DAI KAI TEN
at Kit gallery, Tokyo, 2017